Sign In

DNA test a poznanie genetických predispozícií vám pomôžu žiť kvalitnejší a zdravší život.

Naším cieľom je dostať analýzu DNA ku všetkým, ktorí veria vede a chcú ju využiť vo svoj prospech. Poznávanie našich predispozícií, vedecký pokrok, vedecké štúdie a výskumy, ktoré realizujú vedci v laboratóriách po celom svete. Vďaka všetkým týmto aspektom môžeme dnes odhaľovať riziká a predispozície, ktoré sa spájajú so zdravím, výživou a športovým výkonom.

DNA ERA je tu pre tých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a namiesto čakania na možné riziká podniknúť kroky, ktoré smerujú k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.

Categories