Sign In

MUDr. RADOSLAV ZAMBORSKÝ PhD.,MPH

MUDr. Zamborský je lekár so špecializáciami v ortopédii a úrazovej chirurgii s 15 ročnou praxou. Vyštudoval Lekársku Fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobil na koncových pracoviskách na Slovensku (Univerzitná Nemocnica v Bratislave a Národný Onkologický Ústav v Bratislave) a taktiež v súkromných klinikách vo Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí v Národnom Ústave Detských Chorôb (NÚDCH) v Bratislave a MEDICARE Centrum v Bratislave, kde sa venuje komplexnej starostlivosti o dospelých aj detských pacientov so zameraním na použitie moderných operačných techník v ortopédii. Zároveň pôsobí ako odborný asistent na Lekárskej Fakulte, kde sa okrem spolupráce na viacerých inovatívnych projektoch zameraných najmä na regeneráciu chrupaviek, publikačnej činnosti a výučbe budúcich lekárov podieľa na rozvoji a zlepšovaniu diagnostiky a liečby pohybového aparátu na Slovensku.

Categories